ประโยชน์การใช้ฟิล์มยืดจากไคโตซาน ( Chitosan )

ไคโตซาน

ไคโตซาน (chitosan) หรือ พอลิเมอร์ชีวภาพ หรือ deacetylated chitin เป็นโคพอลิเมอร์ที่ได้จาก glucosamine 90% และ น้ำตาล N-acetylglucosamine โดยสารไคตินนี้จะมีปฏิกิริยากับด่างเข้มข้นในการกำจัดหมู่อะซิติลออกส่งผลให้โมเลกุลเล็กลง หรือหากจะให้เข้าใจโดยกระจ่างว่า เหตุใดฟิล์มยืดจากไคโตซานจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมาใช้งาน นั่นก็เป็นเพราะไคติน เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่พบได้ในเปลือกแข็งของรา ยีสต์และจุลินทรีย์ รวมทั้งในโครงสร้างของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลง กุ้ง ปู ปลาหมึก เป็นต้น ซึ่งสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ไคโตซานจึงได้ถูกนำมาใช้ในวางการแพทย์ เภสัช สิ่งแวดล้อม การเกษตร กระดาษรวมทั้งด้านการบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติของไคโตซาน (Chitosan)

1. สารไคโตซานละลายในกรดอินทรีย์ ( organic acid )

สารละลายไคโตซานมีคุณสมบัติเป็นแคทอิออนิกพอลิเมอร์ ( cationic polymer) ทำให้มีคุณสมบัติเฉพาะในด้านการเกิดปฏิกริยากับสารอื่นๆ มากมาย รวมทั้งยังสามารถดูดซับอิออนบวกและอิอินลบได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนิยมเลือกใช้ไคโตสารเป็นองค์ประกอบในกระบวนการต่างๆ เช่น

  • การบำบัดน้ำเสีย
  • การยับยั้งแบคทีเรียในการถนอมอาหาร 
  • อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง

งานวิจัยระบุเอาไว้ว่า ผลจากการทดสอบการจัดเก็บสตรอเบอร์รี่สด, น้อยหน่า, ลูกกวาดและมายองเนส ระหว่าง ส่วนหนึ่งที่เคลือบด้วยไคโตซานฟิล์ม และอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เคลือบนั้นพบว่า ในส่วนที่เคลือบมีอายุการเก็บได้นานกว่าและยังยับยั้งการเกิดแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า ในอุตสาหกรรมการส่งออกอาหาร การเลือกใช้ฟิล์มยืดจากไคโตซาน ( chitosan ) นับเป็นตัวเลือกที่ดีในปัจจุบัน 

2. มีขนาดเล็ก อ่อนตัว

ทำให้สามารถปรับรูปทรงเป็นเจล เม็ด เส้นใย หรือคอลลอยด์ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน

3. มีคุณสมบัติในการละลายได้ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่

  • 3.1 ละลายได้น้อย เช่น กรดฟอร์มิก กรดอะซิติค กรดซาลิซิลิกและกรดโปรไฟโอนิก
  • 3.2 ละลายได้ปานกลาง เช่น กรดลอริก กรดซิตริก กรดทาร์ทาริก กรดซัลฟูริกและกรดไฮโดรคลอริก
  • 3.3 ละลายได้ดี เช่น กรดออกซาริก กรดซัคซินิกและกรดเบนโซอิก

รู้แบบนี้แล้วสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหาส่วนประกอบในการทำธุรกิจที่มีคุณสมบัติดังกล่าว การเลือกใช้งานฟิล์มยืดจากไคโตซาน น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของท่านเช่นเดียวกัน

Message us