นโยบาย EPR การรับมือและผลกระทบ สำหรับเจ้าของแบรนด์สินค้าพลาสติก

EPR คือ หลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตสินค้า ขยายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องรับผิดชอบตลอด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

thitipun

May 18, 2024
Message us