เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ลดต้นทุน หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ของคุณ

ผลิตโดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรม และการพัฒนาสูตรในการผลิต ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ จากภาครัฐ มากมาย

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมในการพัฒนาสูตรการคอมพาวด์และกระบวนการผลิตด้วยความพิถีพิถันและการควบคุมคุณภาพ โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ในบทบาทของ โรงงานผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เราให้ความใส่ใจต่อนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งมั่นในการพัฒนา เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมจากขยะพลาสติกจากชุมชน โดยโจทย์ในด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของเรา คือ การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิด PP 

ด้วยสาเหตุนี้จึงนำมาสู่การพัฒนา เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง เพื่อใช้งานทดแทนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์(Virgin) ในการใช้เป็นวัตถุดิบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อที่มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป ในฐานะของ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิ้ล ซึ่งเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP เราให้ความสำคัญทางด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ภายในบ้าน และชิ้นส่วนในวัสดุก่อสร้าง

มาร่วมสร้างสรรมิติใหม่แห่งผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก และใส่ใจด้านความยั่งยืน มาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับ โลก ด้วย “เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง” ของเราวันนี้ 

ปัญหาที่เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท PP จะต้องพบไม่ช้าก็เร็วภายใน 1-2 ปีนี้ (รู้ก่อนปรับตัวก่อน ไม่ตกเทรนด์)

 • ถูกบังคับให้ใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ต้องส่งออกไปต่างประเทศ… มิหนำซ้ำยังมีการกำหนด ปริมาณขั้นต่ำของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลที่จะผสม
 • การใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ไม่ใช่เรื่องใหม่… ปัญหา คือ จะมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณของวัตถุดิบที่มีสม่ำเสมอ และเพียงพอต่อการใช้งานของ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก นั้นได้อย่างไร?
 • ลูกค้าต้องการ เอกสารรับรอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ พลาสติกรีไซเคิลที่ใช้… อาทิเช่น แหล่งที่มาของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล, เอกสารรับรอง Carbon Footprint, เอกสารรับรองมาตรฐาน ในการผลิตเรซินพลาสติกรีไซเคิล หรือเอกสารรับรองสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น

ตัวอย่างข้อกำหนดของเจ้าของแบรนด์ / องค์กรต่างๆ / กลุ่มการค้าที่ได้กำหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกรีไซเคิลเข้ามา

 1. P&G : แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก แบรนด์นี้ ตั้งเป้าหมายในการลด การใช้งานเม็ดพลาสติกบริสุทธ์(Virgin) ลง 50% และแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกพลาสติกรีไซเคิล ภายในปี 2030 ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภคของตัวเอง
 2. Unilever : แบรนด์สินค้าอุปโภค บริโภค ระดับโลกอีกหนึ่งแบรนด์ ที่ตั้งเป้าหมายในการลด การใช้งานเม็ดพลาสติกบริสุทธ์ (Virgin) ลง 50% และแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกพลาสติกรีไซเคิล ภายในปี 2025
 3. EURIC : กลุ่มการค้าของสหภาพยุโรป ได้กำหนดมาตรการ เกี่ยวกับชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในรถยนต์จะต้องประกอบด้วย พลาสติกรีไซเคิล 25-35% ภายในปี 2025-2035
 4. CBAM : มาตรการทางภาษี ที่จะพิจารณาในการปรับประเมิน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้กับประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายใน EU โดยมีการคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นจะถูกบังคับใช้ใน เฟสที่2 ซึ่งจะเป็นการบังคับกลายๆว่า ผู้ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกภายนอกสหภาพยุโรปนั้น จะต้องลดปริมาณของ Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ โดยหันมาใช้ วัตถุดิบรีไซเคิล ทดแทน Virgin ในการผลิต

จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้านี้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกรีไซเคิลนั้น จะพบกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องประสบพบเจอกับมาตรการข้อบังคับ มาตรฐาน และความต้องการใหม่ๆจากผู้บริโภค ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน… ดังนั้น ในฐานะของผู้ผลิต และแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้น จะต้องหมั่นติดตามอัพเดทข้อบังคับต่างๆอยู่เสมอ และพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตวัตถุดิบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีความรู้ทางกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และความเข้าใจในกฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP มีตั้งมากมาย ทำไม ต้องเป็น P S M Plasitech?

 • เรามีประสบการณ์ ในการผลิตเม็ดพลาสติดรีไซเคิล PP คุณภาพสูงมากกว่า 20 ปี พัฒนาสูตร การคอมพาวด์ มามากกว่า 40-50 สูตร… เพียงคุณ บอกแค่ความต้องการและสเปค ที่เหลือ คือ งานของเรา
 • องค์ความรู้ และนวัตกรรมการผลิต ครอบคลุม หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน
 • สามารถส่งมอบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ไม่มีการ Shortage
 • เราเป็น โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ที่ผลิตภายใต้ มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต และคุณภาพของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่คงที่
 • ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางเราสามารถ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ที่ให้คำแนะนำ และพัฒนาวัตถุดิบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้ในการทดลองได้  ฟรี!!!
 • ราคาของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ของทางเรา แทบจะไม่ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเหมือนกับกรณีของ เม็ดพลาสติก Virgin ดังนั้น สามารถช่วยลดภาระงานทางด้านการจัดซื้อ และการคำนวนต้นทุนสินค้าลงไปได้อย่างมาก

รายการ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ประเภทต่างๆของทาง พี เอส เอ็ม พลาสิเทค

มาตรฐานการผลิตและเอกสารรับรองที่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้านำไปใช้งานได้

ติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือขอตัวอย่างทดลองฟรีเดี๋ยวนี้!!!


เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของทางเรานั้นถูกผลิตภายใต้มาตรฐาน ที่ไล่ตั้งแต่

 • การตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้ามา (Raw Materials Incoming Inspection)
 • การวิเคราะห์และวัดคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งก่อนการผสม (Blend) และหลังการผสม
 • การตรวจวัดคุณสมบัติและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในทุกๆกะการผลิต
 • ทางเรามีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าโดยเป็นการวางแผนร่วมกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางลูกค้าของเราจะมีวัตถุดิบเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลใช้ตลอดทั้งปีไม่เกิดเหตุการณ์ Shortage

คำถามที่พบบ่อย FAQs

อะไรที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality) และความสามารถในการส่งมอบตลอดทั้งปี (Contunuity)ของและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ของทาง P S M PLASITECH

Message us