เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR คุณภาพสูง แบรนด์ Un-Virgin สำหรับงาน การเกษตร

พลาสติกเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร การประหยัดทรัพยากรน้ำ ดิน แสงแดดในการเพาะปลูก หรือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกต่อเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

และถ้าเรากล่าวถึงพลาสติกที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ย่อมหนีไม่พ้น พลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูป เครื่องมือการเกษตรอย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างของเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต และประโยชน์ในการใช้งาน ได้แก่ 

  • ฟิล์มพลาสติกคลุมหน้าดิน ชนิด HDPE/LDPE : ใช้เพื่อรักษาความชื้นในดินให้มีความเหมาะสมตามความเจริญเติบโตของพืช
  • พลาสติกคลุมโรงเรือน ชนิด HDPE : ใช้เพื่อควบคุมความเข้มของแสงแดดในพอเหมาะ และควบคุมอุณภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • ท่อน้ำสำหรับงานเกษตรชนิด HDPE : ใช้เพื่อลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำมายังที่เพาะปลูก เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หัวน้ำหยอด และหัวสปริงเกอร์ ผลิตจากพลาสติกชนิด PP : สำหรับการรดน้ำพืชตามจุดที่ได้เราออกแบบเอาไว้
  • กระถางต้นไม้ / ถาดเพราะชำ  จากพลาสติก PP/PE : เพื่อการเพาะต้นอ่อน หรือปลูกพืชที่มีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลาง เป็นต้น

P S M PLASITECH มีความชำนาญในการพัฒนาสูตรคอมพาวด์ สำหรับพลาสติกรีไซเคิล เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ความต้องการของผลิตภัณฑ์ (Specifications : ความทนทานต่อแสงแดด ทนต่อแรงกระแทก ไม่เปราะแตกหักง่าย ) และราคาที่ทางลูกค้าต้องการ

รายการ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับงาน การเกษตร ของทาง พี เอส เอ็ม พลาสิเทค

สำหรับในส่วนของ P S M Plasitech Group นั้น ทางเราได้มีการพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ ในหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์ ทั้งชนิด PP PE PS และ ABS เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม

ติดต่อขอรับคำปรึกษา หรือ ขอตัวอย่างทดลองฟรีเดี๋ยวนี้!!!

Message us