เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คอมพาวด์ แบรนด์ Un-Virgin ผสม UV Stabilizer เพื่อใช้ในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติก

เมื่อเราพูดถึงการใช้งาน PP Compound รีไซเคิลที่ผสม UV Stabilizer ในอุตสาหกรรม เราย่อมคาดหวังความสามารถในการปกป้องวัสดุพลาสติกจากผลกระทบของแสงแดดและสภาวะอากาศที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ เม็ดพลาสติก PCR PP รีไซเคิลคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากการนำ วัสดุพลาสติก PP รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยผสมรวมกับ UV Stabilizer และสารเติมแต่งอื่นๆ เพื่อเพิ่มความคงทนต่อแสงแดดและสภาวะอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวัสดุ

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP Un-VirginTM

 • ความคงทนต่อแสงแดด: การผสม UV Stabilizer ช่วยลดการเสื่อมสภาพของพลาสติกจากแสงแดดที่เป็นตัวก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพและเปลี่ยนสี
 • ความคงทนต่อสภาวะอากาศ: เม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิลที่ผสม UV Stabilizer ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะอากาศต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิสูง หรือสารเคมีที่อาจมีอยู่ในสภาวะอากาศ
 • ความแข็งแรงและความยืดหยุ่น: การผสม UV Stabilizer ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิล เพื่อให้มีความทนทานต่อแรงกดที่ดีกว่า
 • สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 55-70% (PCR Content)

การใช้ PCR PP Compound รีไซเคิลที่ผสม UV Stabilizer มีประโยชน์มากมาย (Benefits)

 1. การลดต้นทุน: การใช้วัตถุดิบรีไซเคิลช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการจัดจำหน่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว
 2. การสร้างความยั่งยืน: การรีไซเคิลเป็นการใช้วัตถุดิบ จากวัสดุพลาสติกรีไซเคิล ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งยังเป็นการหมุนเวียน ทรัพยากรทางด้านวัสดุพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว และยังช่วยลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์และลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 3. การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การลดการใช้วัตถุดิบใหม่ช่วยลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณขยะ

คุณสมบัติ (Properties)

สี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
Melt Flow Index (2.16 kg / 230oC)ASTM D1238g/10 min.8-11
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
DensityASTM D792g/cm30.90-0.92
Tensile Strength at YieldASTM D638MPa25-32
% ElongationASTM D638%7-10
Young’s ModulusASTM D790MPa1100-1370
IZOD Notched Impact Strength at 23oCASTM D256J/m>30

การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้
มีความทนทาน และการใช้งาน กลางแจ้ง

สำหรับงานฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน
 • ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนภายนอก)
 • ผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
 • งานแพคเกจจิ้ง และเครื่องมือช่าง
 • ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Raw Material Traceability)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสม

ผลิตและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หมายเลข9 (มตช-9/TCAS-9 : มตช-9 คืออะไร) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็น
เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PP คอมพาวด์ ได้แก่

 • วัตถุดิบขยะพลาสติกจากบ้านเรือน (PCRs)
 • เศษพลาสติกจากอุตสาหกรรม (PIRs)
 • เศษพลาสติกที่ผ่านกระกวนการคัดแยก (PCRs)
 • สารเติมแต่ง
 • สารตัวช่วยในกระบวนการผลิต
ส่วนผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

การเลือกใช้ PP Compound รีไซเคิลที่ผสม UV Stabilizer

ในการเลือกใช้ PP Compound รีไซเคิล ที่ผสม UV Stabilizer นั้น ควรพิจารณาดังนี้:

 1. ความเหมาะสมในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิลที่ผสม UV Stabilizer มีคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่
 2. มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ผลิต: เลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิล
 4. การปรับปรุงตลอดเวลา: ควรเลือกผู้ผลิตที่พร้อมที่จะปรับปรุงสูตรการผสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

รับตัวอย่างทดลอง ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)


วิธีเก็บรักษา (How to Storage)

 • เก็บรักษาเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะซึ่งมีลักษณะ แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี
 • หลีกเลี่ยง เม็ดพลาสติกจากแสงแดด และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่มี อุณหภูมิ มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • การเก็บเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย

UN-VIRGIN เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งผลิตโดย P S M Plasitech Group

Message us