เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คอมพาวด์ โดยผสมวัสดุเสริมแรง ประเภท Glass Fiber แบรนด์ Un-Virgin เพื่อใช้ในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติก

PCR PP Compound รีไซเคิล ผสม Glass Fiber เป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่โดดเด่น ผสมวัสดุเสริมแรงประเภท Glass Fiber ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของผลิตภัณฑ์พลาสติก ในขั้นตอนต่อไปเราจะสำรวจคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ PP Compound รีไซเคิล ผสม Glass Fiber และประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในงานต่างๆ

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP Un-VirginTM

 • …มีความแข็งแรงและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานในสภาพแวดล้อมและการรับแรงกระแทก
 • …การผสม Glass Fiber ช่วยเพิ่มความเสถียรภาพทางกลของสินค้า ทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมได้ดี
 • …การผสม Glass Fiber จะช่วยให้ PCR PP รีไซเคิล มีความต้านทานต่อสารเคมีที่มากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย
 • …สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 55-70% (PCR Content)

คุณสมบัติ (Properties)

สี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
Melt Flow Index (2.16 kg / 230oC)ASTM D1238g/10 min.3.6-4.5
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
DensityASTM D792g/cm31.11
Tensile Strength at YieldASTM D638kg/cm2612-740
% ElongationASTM D638%2.5
Young’s ModulusASTM D790x104kg/cm27.7-9.4
IZOD Notched Impact Strength at 23oCASTM D256Kg-cm/cm24.9-6

การเลือกใช้ PCR PP Compound รีไซเคิลที่ ผสมวัสดุเสริมแรง ประเภท Glass Fiber

เมื่อคุณกำลังเลือกใช้ PCR PP Compound รีไซเคิลที่ผสม วัสดุเสริมแรง ประเภท Glass Fiber คุณควรพิจารณาดังนี้:

 1. ความเหมาะสมในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิลที่ผสม Glass Fiber มีคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่
 2. มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ผลิต: เลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิล
 4. การปรับปรุงตลอดเวลา: ควรเลือกผู้ผลิตที่พร้อมที่จะปรับปรุงสูตรการผสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

ประโยชน์ (Benefits)

การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP ผสม Glass Fiber
มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

สำหรับงานฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน
 • ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนภายนอก)
 • ผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
 • งานแพคเกจจิ้ง และเครื่องมือช่าง
 • ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Raw Material Traceability)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสม

ผลิตและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หมายเลข9 (มตช-9/TCAS-9 : มตช-9 คืออะไร) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็น
เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PP คอมพาวด์ ได้แก่

 • วัตถุดิบขยะพลาสติกจากบ้านเรือน (PCRs)
 • เศษพลาสติกจากอุตสาหกรรม (PIRs)
 • เศษพลาสติกที่ผ่านกระกวนการคัดแยก (PCRs)
 • สารเติมแต่ง
 • สารตัวช่วยในกระบวนการผลิต
ส่วนผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

รับตัวอย่างทดลอง ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)


วิธีเก็บรักษา (How to Storage)

 • เก็บรักษาเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะซึ่งมีลักษณะ แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี
 • หลีกเลี่ยง เม็ดพลาสติกจากแสงแดด และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่มี อุณหภูมิ มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • การเก็บเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย

UN-VIRGIN เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งผลิตโดย P S M Plasitech Group

Message us