เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE คอมพาวด์ ออกแบบเพื่อ สำหรับงานรีดขึ้นรูป (Extrusion Grade) สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูง แบรนด์ Un-Virgin

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE เป็นวัสดุที่มาพร้อมคุณสมบัติที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานรีดขึ้นรูป ด้วยกระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE นี้ช่วยให้คุณสามารถผลิตสินค้าที่มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE Un-VirginTM

 • …ความแข็งแรง: เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PE เกรดรีดขึ้นรูปมีความแข็งแรงที่ดี เมื่อรีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว จะมีความแข็งแรงที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานและความแข็งแรง
 • …ความยืดหยุ่น: เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PE มีความยืดหยุ่นที่ดี ทำให้ง่ายต่อกระบวนการรีดขึ้นรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน รูปทรงที่มีรายละเอียดเล็กน้อย หรือการโค้งงอที่ซับซ้อน
 • …ความต้านทานต่อสารเคมี: เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PE เกรดรีดขึ้นรูปมีความต้านทานต่อสารเคมีที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องมีการมีสารเคมีอื่นๆ เช่น การติดตั้งท่อ การใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมี เป็นต้น
 • สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 55-70% (PCR Content)

คุณสมบัติ (Properties)

สี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
Melt Flow Index (2.16 kg / 230oC)ASTM D1238g/10 min.0.8
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
DensityASTM D792g/cm30.95
Tensile Strength at YieldASTM D638kg/cm2245-290
% ElongationASTM D638%1200
Young’s ModulusASTM D790X104kg/cm20.9-1.1
IZOD Notched Impact Strength at 23oCASTM D256J/m150-183

การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PE ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้
มีความทนทาน และการใช้งาน สำหรับงานรีดขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน
 • ชิ้นส่วนยานยนต์
 • ผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
 • งานแพคเกจจิ้ง และเครื่องมือช่าง
 • ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ (Benefits)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Raw Material Traceability)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสม

ผลิตและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หมายเลข9 (มตช-9/TCAS-9 : มตช-9 คืออะไร) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็น
เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PP คอมพาวด์ ได้แก่

 • วัตถุดิบขยะพลาสติกจากบ้านเรือน (PCRs)
 • เศษพลาสติกจากอุตสาหกรรม (PIRs)
 • เศษพลาสติกที่ผ่านกระกวนการคัดแยก (PCRs)
 • สารเติมแต่ง
 • สารตัวช่วยในกระบวนการผลิต
ส่วนผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

การเลือกใช้ PCR PE Compound สำหรับ งานรีดขึ้นรูป

เมื่อคุณกำลังเลือกใช้ PCR PE Compound รีไซเคิล สำหรับงานรีดขึ้นรูป คุณควรพิจารณาดังนี้:

 1. ความเหมาะสมในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเม็ดพลาสติก PCR PE สำหรับงานรีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่
 2. มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ผลิต: เลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติก compound PE รีไซเคิล
 4. การปรับปรุงตลอดเวลา: ควรเลือกผู้ผลิตที่พร้อมที่จะปรับปรุงสูตรการผสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

รับตัวอย่างทดลอง ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)


วิธีเก็บรักษา (How to Storage)

 • เก็บรักษาเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะซึ่งมีลักษณะ แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี
 • หลีกเลี่ยง เม็ดพลาสติกจากแสงแดด และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่มี อุณหภูมิ มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • การเก็บเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย

UN-VIRGIN เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งผลิตโดย P S M Plasitech Group

Message us