เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR HiPS คอมพาวด์ แบรนด์ Un-Virgin โดยผสมสารกันลามไฟ เพื่อใช้ในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูง

เม็ดพลาสติก HiPS ผสมสารกันลามไฟ (Flame Retardant) คือ วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการขึ้นรูป ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการความแข็งแรง และความสามารถในการหน่วงการลุมลามของเปลวไฟในกรณีที่เกิดการลุกไหม้เกิดขึ้น ตามมาตรฐาน UL-94

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR HiPS ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR HiPS Un-VirginTM

 • ความปลอดภัยในการใช้งาน: การผสมสารกันลามไฟในเม็ดพลาสติก HiPS ช่วยลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยทางไฟฟ้าและควัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติก HiPS ผสมสารกันลามไฟมีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับในการใช้งานในสภาวะที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ของเปลวไฟได้
 • ความคงทนและความแข็งแรง: เม็ดพลาสติก HiPS ผสมสารกันลามไฟยังคงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดี เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความต้านทานแรงกดและการกระแทก
 • RoHS Compliants
 • สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 55-70% (PCR Content)

คุณสมบัติ (Properties)

สี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
Melt Flow Index (5 kg / 200oC)ASTM D1238g/10 min.2.2
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
DensityASTM D792g/cm31.05
Tensile Strength at YieldASTM D638kgf/cm2430-520
% ElongationASTM D638%11
Young’s ModulusASTM D790x104kgf/cm22.5
IZOD Notched Impact Strength at 23oCASTM D256kgf.cm/cm15-19

การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR HiPS ผสมสารกันลามไฟ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้
มีความทนทาน และการใช้งานที่สามารถกันการลุมลามของเปลวไฟ ตามมาตรฐาน UL-94

สำหรับงานฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน
 • ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนภายนอก)
 • ผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
 • งานแพคเกจจิ้ง และเครื่องมือช่าง
 • ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ (Benefits)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Raw Material Traceability)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสม

ผลิตและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หมายเลข9 (มตช-9/TCAS-9 : มตช-9 คืออะไร) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็น
เม็ดพลาสติก รีไซเคิล HiPS คอมพาวด์ ได้แก่

 • วัตถุดิบขยะพลาสติกจากบ้านเรือน (PCRs)
 • เศษพลาสติกจากอุตสาหกรรม (PIRs)
 • เศษพลาสติกที่ผ่านกระกวนการคัดแยก (PCRs)
 • สารเติมแต่ง
 • สารตัวช่วยในกระบวนการผลิต
ส่วนผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

การเลือกใช้ PCR HiPS รีไซเคิล ผสมสารกันลามไฟ

เมื่อคุณกำลังเลือกใช้ PCR HiPS Compound รีไซเคิล ผสมสารกันลามไฟ คุณควรพิจารณาดังนี้

 1. ความเหมาะสมในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเม็ดพลาสติก compound HiPS นั้น มีคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่
 2. มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ผลิต: เลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติก compound HiPS รีไซเคิล
 4. การปรับปรุงตลอดเวลา: ควรเลือกผู้ผลิตที่พร้อมที่จะปรับปรุงสูตรการผสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

รับตัวอย่างทดลอง ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)


วิธีเก็บรักษา (How to Storage)

 • เก็บรักษาเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะซึ่งมีลักษณะ แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี
 • หลีกเลี่ยง เม็ดพลาสติกจากแสงแดด และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่มี อุณหภูมิ มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • การเก็บเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย

UN-VIRGIN เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งผลิตโดย P S M Plasitech Group

Message us