เม็ดพลาสติก Polypropylene คืออะไร

เม็ดพลาสติก Polypropylene

โพลีโพรพิลีน ( Polypropylene : PP ) ได้ถูกพัฒนาในช่วงปี 1950 อันเป็นช่วงเวลาที่โพลีเมอร์ประเภทโพลีโอลีฟิน มีวางขายเพียงแค่โพลีเอธิลีน โพลีไอโซบิวทิลินและโพลีไอโซบิวทิลีน-ไอโซพรีน โคโพลีเมอร์ เท่านั้น ด้วยความที่วัสดุเหล่านี้มีน้ำหนักมากและมีการแปรรูปได้ง่าย พร้อมจุดอ่อนมากมาย นักพัฒนาจึงต้องการสร้างความแตกต่างด้านวัสดุเพื่อให้เกิดวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีความหนาแน่นสูงแต่น้ำหนักเบา และการพัฒนาโพลีโพรพิลีน ( Polypropylene : PP ) ก็ได้สำเร็จและวางจำหน่ายในปี 1957 ด้วยความพิเศษในคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้ ( Polypropylene : PP ) เป็นโพลีเมอร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการนำไปผลิตสินค้าต่างๆ มากมาย

โพลีโพรพีลีน Polypropylene แบ่งได้เป็น

 • โพลีโพรพีลีน atactic (PP-at)
 • โพลีโพรพีลีนซินดิโอแทคติก ( PP-st) 
 • โพลีโพรพีลีนไอโซแทคติค (PP-it)

เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีน หรือ พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก วัสดุสีขาวทนต่อสารเคมีและความร้อน ความหนาแน่นต่ำน้ำหนักเบาโดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) เช่น สินค้าที่ได้จากการเกษตรและธรรมชาติ สินค้าพลังงาน สินค้าปศุสัตว์ โลหะ อันนำมาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  เรียกได้ว่าเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงในไลน์ผลิตสินค้ามากมาย และยังได้รับการยอมรับในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Grade อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำโพลีโพรพีน (Polypropylene) ไปเป็นวัตถุดิบ

 • พลาสติกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 • ภาชนะบรรจุอาหาร ถุงใสใส่อาหาร สามารถใช้กับไมโครเวฟได้
 • กาต้มน้ำ ขวดน้ำ
 • ถังพลาสติกแบตเตอรี่รถยนต์ 
 • เสื่อ พรมปูพื้น 
 • บรรจุภัณฑ์เครื่องเขียน
 • เชือกโพลีโพรพีลีน 
 • ฉนวนสายไฟสำหรับสาย LSZH 
 • การขึ้นรูปพลาสติกต่างๆ 
 • ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 • ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม
 • ฟิลเตอร์กรองอากาศ 
 • เป็นต้น

ข้อดีของ ( Polypropylene : PP )

 1. สามารถขึ้นรูปเป็นทรงต่างๆ ได้ง่าย ดีไซน์ตามความต้องการ 
 2. แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย
 3. ทนต่ออุณหภูมิร้อนและสารเคมีได้ดี แต่ไม่ค่อยทนต่อความเย็นเท่าใดหนัก
 4. สวยงาม เนื้อใส 
 5. น้ำหนักเบา
 6. ป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี
 7. รีไซเคิลได้

การเลือกใช้เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ( Polypropylene : PP ) ในอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังได้รับการตอบรับอย่างดีในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ด้วยคุณประโยชน์มากมายและตอบโจทย์ในภาวะที่โลกกำลังต้องการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดใช้งานพลาสติก ทำให้โพลีโพรพิลีนเป็นพลาสติกทางเลือกที่ช่วยลดสารเคมี และขยะอันตรายต่อโลกอีกด้วย

Message us