เม็ดพลาสติกทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PSM Plasitech ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน มาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญแห่งการสร้างคุณค่าให้กับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ( Recycle) ภายใต้แบรนด์ Un-Virgin เม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดดซึ่งเด่นด้วยคุณลักษณะที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งานในทุกรูปแบบ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและการทดสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอันเป็นเม็ดพลาสติกทางเลือก ที่ส่งเสริมความเป็นมิตรกับิ่งแวดล้อม ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ทนทาน และตอบทุกโจทย์การใช้งาน

จากเดิมที่ปัญหาขยะพลาสติก ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้งานแล้ว มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน อากาศและแหล่งน้ำสะอาด และระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แมลงและสัตว์ต่างๆ ปริมาณของขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้

  • การย่อยสลายพลาสติกต้องใช้เวลานานกว่า 450 ปี กว่าจะย่อยสลายจนหมด
  • พลาสติกมีสารพิษ ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ 
  • การทำลายด้วยการเผาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ สาเหตุของฝุ่น PM2.5 และภาวะโลกร้อน

ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการผลิตเม็ดพลาสติกทางเลือกที่ให้สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้สามารถใช้งานพลาสติกได้อย่างคุ้มค่าและลดการเกิดปริมาณขยะ

เม็ดพลาสติกทางเลือก พลาสติกรีไซเคิลที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

  1. PETE (polythylene terephthalate) เช่น ขวดใส่น้ำดื่ม 
  2. HDPE (high-density polyethylene) เช่น ถุงพลาสติก
  3. PP (polypropylene) เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่ยา
  4. PVC (polyvinyl chloride) เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟ
  5. PS (polystyrene) เช่น ภาชนะใส่อาหาร
  6. LDPE (low-density polyethylene) เช่น ถุงใส่อาหาร
  7. OTHERS  เช่น ขวดนมเด็ก, ปากกา

โดยการระบุชนิดของพลาสติกรีไซเคิล สามารถทำได้โดยสังเกต สัญลักษณ์เครื่องหมายรีไซเคิลสามเหลี่ยมที่ล้อมรอบตัวเลขระบุชนิด เหล่านี้ได้บนผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ได้ทันที

PSM Plasitech ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นนำของประเทศไทย เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับ eco-product, green product กระตุ้นการใช้งานในทุกรูปแบบจากคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ การเลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของคุณยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 

อย่ารอช้าในการตัดสินใจ ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญกับ PSM Plasitech เม็ดพลาสติกตอนนี้ ประหยัดและคุ้มค่า ตัวเลือกที่ดีกว่าใช้แทนเม็ดพลาสติกได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

Message us