มาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

ความสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • การรับรองคุณภาพระดับสากล: ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในการบริหารคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการ
 • การเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า: การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเรามีคุณภาพสูงและมีความเสถียร

ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • การมุ่งเน้นลูกค้า : วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี
 • การมีส่วนร่วมของบุคลากร : สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : นำแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และตรวจสอบและปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง : ใช้ข้อมูลและหลักฐานที่เป็นจริงในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา และการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
 • การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างซัพพลายเออร์ ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม

ประโยชน์ของการมี ISO 9001:2015

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต : การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและข้อผิดพลาด และการเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการผลิต
 • เพิ่มโอกาสในการตลาด : การได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการขยายตลาดใหม่ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
 • การลดต้นทุน : การลดของเสียและข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
 • การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า : การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรองความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • การรับวัตถุดิบรีไซเคิล : การตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพ และการทวนสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
 • การกระบวนการผลิต : การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพ : การตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ของ P S M Plasitech

เอกสารรับรอง ISO 9001:2015 ของ P S M Plasitech
เอกสารรับรอง ISO 9001:2015 ของ P S M Plasitech
เอกสารรับรอง ISO 9001:2015 ของ P S M Plasitech
ตรารับรอง ISO 9001:2015 ของ P S M Plasitech

P S M Plasitech ภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

Message us