ขอใบเสนอราคา

หจก. พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป

เลขที่ 8 ซอย ทรายทอง 17 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี  11000
โทร. 085-553-8841
แอดไลน์ : 0855538841
อีเมล : thitipun@psmplasitech.com

Facebook : P S M Plasitech

Message us