Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (CFP)

การขอรับรอง Carbon Footprint เป็นการยืนยันว่าเรามีการวัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

thitipun

May 21, 2024

การรับรองสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล (Post Consumer Recyclate Content)

การรับรอง PCR Content เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของเรามีสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดสากล

thitipun

May 21, 2024

มาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ของ P S M Plasitech

thitipun

May 18, 2024

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ลดต้นทุน หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า สร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ของคุณ…ผลิตโดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรม และการพัฒนาสูตรในการผลิต ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ จากภาครัฐ มากมาย

thitipun

August 11, 2023
Message us