เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP สำหรับงานทั่วไป(General Purpose)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คอมพาวด์ สำหรับงานทั่วไป แบรนด์ Un-Virgin ที่ถูกพัฒนาด้วยแนวคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายประเภท ควบคุมการผลิตและรับรอง ภายใต้มาตรฐานสากล

thitipun

January 16, 2023

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP รับแรงกระแทกสูง (High-Impacted)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คอมพาวด์ แบรนด์ Un-Virgin ออกแบบเพื่อรับแรงกระแทกสูง (High-Impacted) สำหรับการผลิตภัณฑ์พลาสติก High Performance ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ส่งเสริมการหมุนเวียนของอุตสาหกรรมพลาสติก

thitipun

December 30, 2022

ประเภทของพลาสติกและความสามารถในการนำกลับมาใช้

สัญลักษณ์รีไซเคิลรูปสามเหลี่ยม ที่มีตัวเลขระบุอยู่ข้างใน ใช้เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้น ผลิตมาจากพลาสติกประเภทใด และถูกใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิล

admin

September 7, 2022

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

การรีไซเคิลจึงเป็นการแก้ปัญหาที่เหมือนว่าจะสามารถทำได้ดีในขณะนี้ จึงทำให้หน่วยงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ตื่นตัวและได้นำพลาสติกทางเลือกเพื่อรองรับการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

admin

September 7, 2022

มตช-9 มาตรฐาน ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้งาน พลาสติกรีไซเคิลต้องรู้

มตช-9 มาตรฐานการจัดการ พลาสติกรีไซเคิล ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของอุจสาหกรรม และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ

thitipun

August 24, 2022
Message us