เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ลดต้นทุน หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน


เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ซึ่งถูกพัฒนาโดย โรงงานหลอมเม็ดพลาสติก รีไซเคิล และทีมวิจัย ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติก ชั้นแนวหน้าต่างๆในประเทศไทย ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ในบ้านและอื่นๆ


“เรา คือ 1 ใน 5 โรงงานผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศไทย…
ที่มีเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ในการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง


ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ผลโดย พี เอส เอ็ม พลาสิเทค
การผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ของทาง พี เอส เอ็ม พลาสิเทค

ลูกค้า / แบรนด์ ที่ เลือกใช้ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูงจากทางเรา (ผลิตด้วยตัวเอง หรือ ผลิตโดยผู้รับจ้างช่วง)

ลูกค้า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง Hatari
ลูกค้า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง Stanley Work
ลูกค้า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง Pan
ลูกค้า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง HomePro
ลูกค้า เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง Indexlivingmall


สวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ส่วนจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิล ของ P S M Plasitech ครับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP นั้น ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มที่จะถูกใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้… แต่วัตถุประสงค์ในการใช้นั้น “แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง”

จากการที่เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ใหญ่ๆ ให้เป็นผู้ผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนั้น เราค้นพบว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีมากนี้ การใช้พลาสติกรีไซเคิลนั้น มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างออกไปจากเดิมเยอะมากๆ… จากเดิมที่เรามักจะเลือกใช้ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP เพื่อลดต้นทุนจากการใช้ เม็ดพลาสติก PP บริสุทธิ์นั้น เปลี่ยนเป็นการ “ถูกบังคับให้ใช้” เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามกฎระเบียบต่างๆ หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางลูกค้า หรือผู้ใช้งานกำหนด 

และเพื่อให้ท่านเห็นภาพ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมขอยกตัวอย่างมาตรการ หรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกออกมาบังคับใช้ ดังนี้ครับ

ข้อกำหนด ของ EURIC กับการบังคับใช้ พลาสติกรีไซเคิล ในผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์

EURIC
กลุ่มการค้าของสหภาพยุโรป

ได้กำหนดมาตรการ เกี่ยวกับชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในรถยนต์จะต้องประกอบด้วย พลาสติกรีไซเคิล 25-35% ภายในปี 2025-2035

ข้อกำหนด ของ P&G และ Unilever กับการบังคับใช้ พลาสติกรีไซเคิล ในผลิตภัณฑ์

P&G และ Unilever

แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก แบรนด์นี้ ตั้งเป้าหมายในการลด การใช้งานเม็ดพลาสติกบริสุทธ์ (Virgin) ลง 50% และแทนที่ด้วยเม็ดพลาสติกพลาสติกรีไซเคิล ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป

CBAM มาตรการกีดกันภาษี ของทางสหภาพยุโรป ที่บังคับใช้กับประเทศนอก EU ที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายใน EU

CBAM
มาตรการกีดกันทางภาษี

จะพิจารณาในการปรับประเมิน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้กับประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายใน EU

จากตัวอย่างข้างบน เราจะเห็นได้ว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้านี้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกรีไซเคิลนั้น จะพบกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องประสบพบเจอกับมาตรการข้อบังคับ มาตรฐาน และความต้องการใหม่ๆจากผู้บริโภค ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน… ซึ่งทางผมได้รวบรวมปัญหา และความยุ่งยากซับซ้อน ที่หลายๆท่านอาจจะต้องพบเจอ เป็นข้อๆดังนี้ครับ

ปัญหา ที่เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท PP จะต้องพบ

ไม่ช้าก็เร็ว ภายใน 1-2 ปีนี้

  • ถูกบังคับให้ใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ต้องส่งออกไปต่างประเทศ… มิหนำซ้ำยังมีการกำหนด ปริมาณขั้นต่ำของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลที่จะผสม
  • การใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิล ไม่ใช่เรื่องใหม่… ปัญหา คือ จะมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของวัตถุดิบ พลาสติกรีไซเคิล นั้นได้อย่างไร?
  • ลูกค้าต้องการ เอกสารรับรอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ พลาสติกรีไซเคิลที่ใช้


“ในฐานะของผู้ผลิต และแบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้น จะต้องหมั่นติดตามอัพเดทข้อบังคับต่างๆอยู่เสมอ และพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตวัตถุดิบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีความรู้ทางกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และความเข้าใจในกฎระเบียบ หรือมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย”

…แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่เราไปพบปะพูดคุยกับลูกค้ามานั้น พบว่า ข้อกำหนดต่างๆเรานี้ สร้างความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งในส่วนของมาตรฐานที่กำหนด และ ความรู้ความเข้าใจของทางฝั่ง Supplier ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ว่าจะสามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถออกเอกสารรับรองตามข้อกำหนดดังกล่าวได้หรือไม่… ถ้าคุณ คือ ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าของโรงงาน ฝ่ายผลิต หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้อยู่แล้ว!!! หรือ กำลังคิดว่าจะต้องเจอ ปัญหาแบบนี้ในอนาคต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และข้อกำหนดเหล่านี้ ผมสามารถบอกได้เลยครับว่าถ้าเราตามไม่ทันแล้วนั้น มีสิทธิที่อยู่ดีๆ ยอดขายเราจะหายไปจากเดิม 30% เป็นอย่างต่ำแบบไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย เพราะ Trend นี้ เป็น Trend ใหญ่ และมาแรงทั่วโลก ครับ

!!! แต่ไม่ต้องกังวลหรือตกใจไปแต่อย่างใดครับ สิ่งที่คุณจะต้องมีคือ “Supplier ที่ดี มีมาตรฐานการผลิต มีความรู้ความเข้าใจพลาสติกรีไซเคิล และมีองค์ความรู้ในการพัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผลิตภัณฑ์พลาสติก ในโลกอนาคต”… และเรา “พี เอส เอ็ม พลาสิเทค” พร้อมสำหรับความท้าทายเหล่านี้ครับ

คลิ๊ก ด้านล่าง เพื่อพูดคุยกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้… หรือ ได้รับ requirement ต่างๆจากทางลูกค้า แถบ ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น มาแต่ยังมึนๆ งงๆ ไม่เข้าใจ… เราพร้อมเป็นผู้ช่วย เพื่อสร้างธุรกิจให้เติมโตไปพร้อมกันครับ

โทรติดต่อสอบถาม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP กับทาง P S M Plasitech
add line ติดต่อสอบถาม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP กับทาง P S M Plasitech

P S M Plasitech เราคือ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรม และการพัฒนาสูตรในการผลิต ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ จากภาครัฐ มากมาย

รางวัลจากภาครัฐ มอบให้แก่ พี เอส เอ็ม พลาสิเทค ในการพัฒนา เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง


ซึ่ง เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลของทางเรานั้น ผลิตภายใต้การรับรองมาตรฐานสากล และข้อมูลด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เอกสารรับรองการผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP (ลูกค้าของทางเรา สามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปเพื่อใช้ส่งต่อให้กับ ทางลูกค้าได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!!!)

มาตรฐานการผลิต และ certificate ในการผลิต เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิล


เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ผลิตด้วยนวัตกรรม ในการพัฒนาสูตรการคอมพาวด์ และกระบวนการผลิตด้วยความพิถีพิถันและการควบคุมคุณภาพ โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

รายการ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ประเภทต่างๆของทาง พี เอส เอ็ม พลาสิเทค


อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการข้อมูล เกี่ยวกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม

หรือขอตัวอย่างทดลองฟรี คลิ๊ก!!! ด้านล่าง

โทรติดต่อสอบถาม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP กับทาง P S M Plasitech
add line ติดต่อสอบถาม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP กับทาง P S M Plasitech

ความภาคภูมิใจของทาง P S M Plasitech ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนกับทางลูกค้า

เสียงตอบรับจากลูกค้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP

พันธมิตร ที่ร่วมพัฒนา และวิจัย เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง ร่วมกับเรา

MTEC พันธมิตร พี เอส เอ็ม พลาสิเทค
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พันธมิตร พี เอส เอ็ม พลาสิเทค
สถาบันพลาสติก พันธมิตร พี เอส เอ็ม พลาสิเทค
มหาวิทยาลัยมหิดล พันธมิตร พี เอส เอ็ม พลาสิเทค
TIN พันธมิตร พี เอส เอ็ม พลาสิเทค

โรงงานหลอม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP มีตั้งมากมายทำไมต้องเป็น P S M Plasitech?

เรามีประสบการณ์ ในการผลิตเม็ดพลาสติดรีไซเคิล PP คุณภาพสูง มากกว่า 20 ปี พัฒนาสูตร การคอมพาวด์มา มากกว่า 40-50 สูตร… เพียงคุณ บอกแค่ความต้องการและสเปค ที่เหลือ คือ งานของเรา

องค์ความรู้ และนวัตกรรมการผลิต ครอบคลุม หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน

สามารถส่งมอบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี ไม่มีการ Shortage

เราเป็น โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ที่ผลิตภายใต้ มาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต และคุณภาพของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่คงที่

ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางเราสามารถ เข้าร่วมเป็น คณะทำงาน ที่ให้คำแนะนำ และพัฒนาวัตถุดิบ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้ในการทดลองได้  ฟรี!!!

ราคาของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ของทางเรา แทบจะไม่ผันผวนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เหมือนกับกรณีของ เม็ดพลาสติก Virgin ดังนั้น สามารถช่วยลดภาระงานทางด้านการจัดซื้อ และการคำนวนต้นทุนสินค้าลงไปได้อย่างมาก

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลเพิ่มเติม คลิ๊กด้านล่าง !!!

มาร่วมสร้างสรรมิติใหม่แห่ง ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก และใส่ใจด้านความยั่งยืน มาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับ โลก ด้วย “เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง” ของเราวันนี้ 


คำถามที่พบบ่อย FAQs


อะไรที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality) และความสามารถในการส่งมอบตลอดทั้งปี (Contunuity)ของและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP ของทาง P S M PLASITECH 

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของทางเรานั้นถูกผลิตภายใต้มาตรฐานที่ไล่ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้ามา (Raw Materials Incoming Inspection)

  • การวิเคราะห์และวัดคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งก่อนการผสม (Blend) และหลังการผสม
  • การตรวจวัดคุณสมบัติและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในทุกๆกะการผลิต
  • ทางเรามีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าโดยเป็นการวางแผนร่วมกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทางลูกค้าของเราจะมีวัตถุดิบเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลใช้ตลอดทั้งปีไม่เกิดเหตุการณ์ Shortage


มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลไหม

  • นกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ต้องพัฒนาสูตรการผลิตขึ้นมาใหม่และมีท่านเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้สูตรการผลิตนี้ทางเราจะขออนุญาตมีข้อตกลงเกี่ยวกับปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อต่อครั้ง (MOQ)
  • สำหรับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้นเป็นสูตรมาตรฐานที่มีการผลิตเป็นประจจำอยู่แล้วตรงส่วนนี้จะไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อต่อครั้ง


มีความยุ่งยากซับซ้อนขนาดไหนในการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของทาง P S M PLASITECH ทดแทนเม็ดพลาสติก Virgin

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูงจากทาง P S M PLASITECH นั้นจะถูกออกแบบให้สามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกบริสุทธ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วหรืออาจจะอาศัยการปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อยไม่ซับซ้อน


มี Lead-time ในการผลิตเท่าไร

โดยปกติ Lead-time ในการผลิตจะอยู่ที่ไม่เกิน 7 วันแต่ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีการวางแผนการใช้งานวัตถุดิบล่วงหน้ากับทางฝ่ายขายของ P S M PLASITECH เพื่อลดปัญหาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการผลิต


ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีปัญหาทางพีเอสเอ็มมีขั้นตอนการดำเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

โดยปกติในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงของทางพีเอสเอ็มพลาสิเทคนั้นจะมีกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพอยู่แล้วแต่ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทางเรามีกระบวนการมาตรฐานในการจัดการกับปัญหานี้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าว่าปัญหาดังกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก (NC Process)

Message us