เม็ดพลาสติกรีไซเคิล งานผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์

พลาสติก ถือเป็นวัสดุที่ถูกใช้ในการผลิตรถยนต์มากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากโลหะ และนับวันยิ่งจะเพิ่มปริมาณการใช้งานในรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากข้อดีของพลาสติก คือ มีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ ทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และสามารถทนรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย

จากความแพร่หลายของแนวคิดเกี่ยวกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมาตรการของรัฐบาลทั่วโลกเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) สู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้พลาสติกรีไซเคิล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการถูกใช้งานเพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ อาทิเช่น ทางฝั่งยุโรป ทางหน่วยงาน EURIC ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อบังคับในการใช้งานวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้มีการกำหนดปริมาณพลาสติกรีไซเคิลขั้นต่ำ ซึ่งแบรนด์รถยนต์ในทวีปยุโรปทุกๆแบรนด์ จะต้องปฏิบัติตามกล่าวคือ กำหนดให้ใช้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลขั้นต่ำ (Binding Recycled content) 25% ของน้ำหนักวัตถุดิบพลาสติกทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ ภายในปี 2025 และจะมีการเพิ่มขึ้นของข้อบังคับของปริมาณวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลเป็น 30% ในปี 2030 และ 35% ในี 2035 ตามลำดับ

ในส่วนของประเทศไทยซึ่ง ขึ้นชื่อว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ย่อมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งทาง P S M PLASITECH ได้ตระหนักดีถึงความต้องการตรงจุดนี้ และได้มีการพัฒนาเม็ดพลาสติก คอมพาวด์รีไซเคิล สำหรับการใช้งานขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ 2 ประเภท ด้วยกัน คือ

  • เม็ดพลาสติก Compounded PP สำหรับงานขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์
  • เม็ดพลาสติก Compounded ABS สำหรับงานขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์

หากต้องการสั่งซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการสอบถามความเป็นไปได้ในการพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก list ด้านบน สามารถโทรติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวได้ทันที คลิ๊ก หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับข้างล่าง (ทางเราจะติดต่อกลับอย่างเร่งด่วนภายใน 24 ชม)

Message us