มตช-9 มาตรฐาน ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้งาน พลาสติกรีไซเคิลต้องรู้

มตช-9 มาตรฐานการจัดการ พลาสติกรีไซเคิล ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของอุจสาหกรรม และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ

thitipun

August 24, 2022

3 สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อใช้พลาสติก รีไซเคิลใน บรรจุภัณฑ์อาหาร 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นี้ ได้มีการอนุญาตให้ใช้ พลาสติก รีไซเคิล ใน บรรจุภัณฑ์อาหาร ประกาศฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างไร???

thitipun

August 2, 2022

5 checklist ที่ต้องพิจารณา สำหรับการเลือกซื้อ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

จัดทำขึ้นสำหรับฝ่ายจัดซื้อ หรือเจ้าของกิจการผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานวัตถุเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากการใช้งานแบบเดิม ให้ได้อย่างน้อยๆ 30%…

thitipun

July 14, 2022
1 2 3
Message us