อัพเดท 5 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นกับ อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ในปี 2565

5 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นกับ อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศไทย ปี2565 และแนวโน้มวิธีการปรับตัวในตลาดอุตสาหกรรมนี้ รู้เพื่ออยู่รอดและเติบโตในปีแห่งความยากลำบาก

admin

June 19, 2022

เม็ดพลาสติก Polypropylene คืออะไร

เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีน หรือ พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก วัสดุสีขาวทนต่อสารเคมีและความร้อน ความหนาแน่นต่ำน้ำหนักเบาโดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

admin

March 27, 2022
1 2
Message us