เม็ดพลาสติก รีไซเคิล สำหรับงานเครื่องมือทางการเกษตร

พลาสติกเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร การประหยัดทรัพยากรน้ำ ดิน แสงแดดในการเพาะปลูก หรือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกต่อเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

และถ้าเรากล่าวถึงพลาสติกที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ย่อมหนีไม่พ้น พลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูป เครื่องมือการเกษตรอย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างของเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต และประโยชน์ในการใช้งาน ได้แก่ 

  • ฟิล์มพลาสติกคลุมหน้าดิน ชนิด HDPE/LDPE : ใช้เพื่อรักษาความชื้นในดินให้มีความเหมาะสมตามความเจริญเติบโตของพืช
  • พลาสติกคลุมโรงเรือน ชนิด HDPE : ใช้เพื่อควบคุมความเข้มของแสงแดดในพอเหมาะ และควบคุมอุณภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมกับความต้องการ
  • ท่อน้ำสำหรับงานเกษตรชนิด HDPE : ใช้เพื่อลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำมายังที่เพาะปลูก เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หัวน้ำหยอด และหัวสปริงเกอร์ ผลิตจากพลาสติกชนิด PP : สำหรับการรดน้ำพืชตามจุดที่ได้เราออกแบบเอาไว้
  • กระถางต้นไม้ / ถาดเพราะชำ  จากพลาสติก PP/PE : เพื่อการเพาะต้นอ่อน หรือปลูกพืชที่มีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลาง เป็นต้น

P S M PLASITECH มีความชำนาญในการพัฒนาสูตรคอมพาวด์ สำหรับพลาสติกรีไซเคิล เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ความต้องการของผลิตภัณฑ์ (Specifications : ความทนทานต่อแสงแดด ทนต่อแรงกระแทก ไม่เปราะแตกหักง่าย ) และราคาที่ทางลูกค้าต้องการ โดยทางเราสามาถผลิต และพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติดได้ 4 ประเภทด้วยกัน

  1. เม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ชนิด PP สำหรับงานผลิตภัณฑ์การเกษตร
  2. เม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ชนิด PE/HDPE/LDPE สำหรับงานผลิตภัณฑ์การเกษตร
  3. เม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ชนิด PS สำหรับงานผลิตภัณฑ์การเกษตร
  4. เม็ดพลาสติกคอมพาวด์รีไซเคิล ชนิด ABS สำหรับงานผลิตภัณฑ์การเกษตร
Message us