เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คอมพาวด์ โดยผสมวัสดุเสริมแรง ประเภท Talcum ปริมาณ 20% wt แบรนด์ Un-Virgin เพื่อใช้ในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูง

ยินดีต้อนรับสู่โลกของ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล Compound PCR PP รีไซเคิลที่ผสมวัสดุเสริมแรงประเภท Talcum 20% ที่มาพร้อมคุณภาพและความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยม สินค้านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานและความสมดุลสูง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin) ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP Un-VirginTM

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลผสม Talcum 20%

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลผสม Talcum 20% คือ ความสมดุล ระหว่างความคงทนและความยืดหยุ่น ที่มาพร้อมกัน

 • …ความคงทนและความสมดุลของเม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลผสม Talcum 20% ทำให้วัสดุมีความต้านทานต่อแรงกระทำและแรงกดที่ดี และมีความสมดุลที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดรอยแตกหรือเสียดสี
 • …การใช้วัสดุเสริมแรงประเภท Talcum 20% ในเม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ทนทานต่อการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง
 • …การใช้เม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลผสม Talcum 20% มีประโยชน์มากมาย เช่น ความต้านทานต่อสภาวะอากาศ ความทนทานต่อสารเคมี และความยืดหยุ่นที่ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 55-70% (PCR Content)

คุณสมบัติ (Properties)

สี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
Melt Flow Index (2.16 kg / 230oC)ASTM D1238g/10 min.8-11
คุณสมบัติ (Property)มาตรฐานการทดสอบ (Method)หน่วยวัด (Unit)ค่า (Value)
DensityASTM D792g/cm31.05
Tensile Strength at Yield at 23oCASTM D638kg/cm2256-312
% Elongation at Break at 23oCASTM D638%31
Young’s ModulusASTM D790x104kg/cm22.4-3
IZOD Notched Impact Strength at 23oCASTM D256kg-cm/cm24.23-5.17

การใช้งาน (Applications)

การใช้งาน เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติก Compound PCR PP รีไซเคิลผสม Talcum 20% ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้
มีความทนทาน

สำหรับงานฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือชิ้นส่วนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น

 • ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ชิ้นส่วนยานยนต์ (ชิ้นส่วนภายนอก)
 • ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 • งานแพคเกจจิ้ง และเครื่องมือช่าง
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ (Benefits)

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ (Raw Material Traceability)

สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสม

ผลิตและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หมายเลข9 (มตช-9/TCAS-9 : มตช-9 คืออะไร) ซึ่งมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็น
เม็ดพลาสติก รีไซเคิล PP คอมพาวด์ ได้แก่

 • วัตถุดิบขยะพลาสติกจากบ้านเรือน (PCRs)
 • เศษพลาสติกจากอุตสาหกรรม (PIRs)
 • เศษพลาสติกที่ผ่านกระกวนการคัดแยก (PCRs)
 • สารเติมแต่ง
 • สารตัวช่วยในกระบวนการผลิต
ส่วนผสม เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PP คุณภาพสูง เกรดรับแรงกระแทก

การเลือกใช้ PCR PP Compound รีไซเคิลที่ ผสมวัสดุเสริมแรง ประเภท Talcum 20%wt

เมื่อคุณกำลังเลือกใช้ PCR PP Compound รีไซเคิลที่ผสม วัสดุเสริมแรง ประเภท Talcum 20%wt คุณควรพิจารณาดังนี้:

 1. ความเหมาะสมในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิลที่ผสม Talc 20%wt มีคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่
 2. มาตรฐานคุณภาพ: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ผลิต: เลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีประสบการณ์ในการผลิตเม็ดพลาสติก compound PP รีไซเคิล
 4. การปรับปรุงตลอดเวลา: ควรเลือกผู้ผลิตที่พร้อมที่จะปรับปรุงสูตรการผสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

รับตัวอย่างทดลอง ฟรี / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)


วิธีเก็บรักษา (How to Storage)

 • เก็บรักษาเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะซึ่งมีลักษณะ แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท เป็นอย่างดี
 • หลีกเลี่ยง เม็ดพลาสติกจากแสงแดด และไม่ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่มี อุณหภูมิ มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • การเก็บเม็ดพลาสติกในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย

UN-VIRGIN เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก คอมพาวด์ รีไซเคิล คุณภาพสูง ซึ่งผลิตโดย P S M Plasitech Group

Message us