PSM Plasitech โรงงานผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป

Innovation of Plastics Compounding

เรา คือ ผู้อยู่เบื้องหลัง แบรนด์ผลิตภัณฑ์พลาสติก ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย หลากหลายแบรนด์ เราเป็นส่วนสำคัญในการ “ลดต้นทุน” จากการใช้เม็ดพลาสติก Virgin ลดความยุ่งยากในกระบวนการผลิต และช่วยส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ

รายละเอียด

โรงงานผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คอมพาวด์ คุณภาพสูง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
รับผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ตามสเปค และความต้องการใช้งาน

มาตรฐานการผลิต / เอกสารรับรอง เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณถาพสูง

เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ของประเทศไทย

มาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

ISO 9001 : 2015

เอกสารรับรอง Carbon Footprint ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

Carbon Footprint

มาตรฐาน มตช.-9 สำหรับการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

มาตรฐานการตรวจสอบรับรองแห่งชาติ – หมายเลข 9 (มตช.-9)

การรับรองสัดส่วน วัสดุพลาสติกรีไซเคิล สำหรับการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

เอกสารรับรองสัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Content)

ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รีไซเคิล คุณภาพสูง

(จำแนกผลิตภัณฑ์ ตามชนิด เม็ดพลาสติก รีไซเคิล)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP คุณภาพสูง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PE คุณภาพสูง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PE คุณภาพสูง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PS คุณภาพสูง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PS คุณภาพสูง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ABS คุณภาพสูง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ABS คุณภาพสูง

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ขององค์กร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เอ็ม พลาสิเทค กรุ๊ป (องค์กร) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการทำงานตามมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับมาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทางองค์กร ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กร ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติดังนี้

 “ มุ่งสู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างนวัตกรรม ”

ตอบโจทย์หลากหลายอุตสาหกรรม

(จำแนกตามการนำ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ไปใช้งาน )

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร และเครื่องใช้ในบ้านเรือน

ผลิตภัณฑ์การเกษตร และของใช้ในครัวเรือน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์ (ภายในและภายนอก)

Customization

หน้าที่ของเรา คือ ออกแบบ และผลิตเม็ดพลาสติก รีไซเคิล ให้มีคุณสมบัติ ฟังก์ชั่นการใช้งาน เทียบเคียงกับ เม็ดพลาสติก Virgin หรือ ผลิตเม็ดพลาสติก รีไซเคิล ตามสเปค หรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า


Quality Control & Traceability

การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พลาสติกรีไซเคิล คือ หัวใจสำคัญของการผลิต เม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล ถูกผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพ ในการผลิต และการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง เม็ดพลาสติก ที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ ในทุกๆล็อตการผลิต

Continuity

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี PSM Plasitech มี supplier เศษวัตถุดิบ พลาสติกรีไซเคิล กว่า 20-30 ราย ประกอบกับการบริหารจัดการเศษพลาสติก รีไซเคิล กับทาง supplier แบบเป็นรายปี ทำให้เราสามารถ ผลิตเม็ดพลาสติก ให้กับลูกค้าของทางเรา ได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน (Shortage) วัตถุดิบ

พันธมิตรผู้ร่วมพัฒนา เม็ดพลาสติกรีไซเคิล กับเรา

บทความเกี่ยวกับ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

มตช-9 มาตรฐาน ที่ผู้ผลิตและผู้ใช้งาน พลาสติกรีไซเคิลต้องรู้

มตช-9 มาตรฐานการจัดการ พลาสติกรีไซเคิล ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของอุจสาหกรรม และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ

thitipun

August 24, 2022

นโยบาย EPR การรับมือและผลกระทบ สำหรับเจ้าของแบรนด์สินค้าพลาสติก

EPR คือ หลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตสินค้า ขยายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้องรับผิดชอบตลอด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

thitipun

May 18, 2024

5 Trend พลาสติกรีไซเคิล ปี 2566 ตามแนวทางของ เศรษฐกิจหมุนเวียน

เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีน หรือ พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก วัสดุสีขาวทนต่อสารเคมีและความร้อน ความหนาแน่นต่ำน้ำหนักเบาโดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

thitipun

February 6, 2023

5 checklist ที่ต้องพิจารณา สำหรับการเลือกซื้อ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

จัดทำขึ้นสำหรับฝ่ายจัดซื้อ หรือเจ้าของกิจการผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานวัตถุเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากการใช้งานแบบเดิม ให้ได้อย่างน้อยๆ 30%…

thitipun

July 14, 2022

3 สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อใช้พลาสติก รีไซเคิลใน บรรจุภัณฑ์อาหาร 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นี้ ได้มีการอนุญาตให้ใช้ พลาสติก รีไซเคิล ใน บรรจุภัณฑ์อาหาร ประกาศฉบับนี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างไร???

thitipun

August 2, 2022

เม็ดพลาสติก Polypropylene คืออะไร

เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีน หรือ พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก วัสดุสีขาวทนต่อสารเคมีและความร้อน ความหนาแน่นต่ำน้ำหนักเบาโดยนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

admin

March 27, 2022

ใช้ ”พลาสติกรีไซเคิล” ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ปลอดภัยจริงหรือ?

ประกาศ อนุญาตให้ใช้ ”พลาสติกรีไซเคิล” ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิย 65 แล้วมันปลอดภัยกับผู้บริโภค จริงหรือ?

admin

July 30, 2022

คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

การรีไซเคิลจึงเป็นการแก้ปัญหาที่เหมือนว่าจะสามารถทำได้ดีในขณะนี้ จึงทำให้หน่วยงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ตื่นตัวและได้นำพลาสติกทางเลือกเพื่อรองรับการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

admin

September 7, 2022

มีข้อสงสัย ให้เราติดต่อกลับ

Message us